Lukáš Zdechovan, osobný blog Luk Zdechovan, osobn blog - ikonka


2/ZS Aplikovaná informatika

Zaradené v Aplikovaná informatika 1. roč, MatFyz [FMFI UK], Škola, napísal admin dňa 5 Október, 2008

Rozvrhy AIN 2.ročník | Rozvrh 2iai3

Algoritmy a dátové štruktúry
RNDr. Zuzana Kubincová

E-learning MOODLE
video & audio lectures at MIT: Introduction to Algorithms

Programovanie (3) - algoritmy v JAVA
RNDr. Peter Borovanský, PhD.

Prednášky | Cvičenia

Ročníkový projekt (1)
Matej Novotný

Web ročníkového projektu
osobná stránka

Úvod do matematickej logiky
doc. RNDr. Eduard Toman, CSc.

Poznámky a učebné texty
Ďalšie zdroje z logiky

Úvod do databázových systémov
RNDr. Tomáš Plachetka, PhD.

Stránka predmetu - prednášky

Linux - princípy a prostriedky
RNDr. Marek Nagy

E-learning MOODLE
osobná stránka

Modern Approaches to Web Design
Mgr. Martin Homola

webdesign.courses.matfyz.sk
blog.matfyz.sk

Ruský jazyk
PhDr. Elena Klátiková

osobná stránka (info k predmetu, linky…)