Lukáš Zdechovan, osobný blog Luk Zdechovan, osobn blog - ikonka


Enable Google Apps Synchronization in Samsung S8000 Jet

Zaradené v Informačné technológie, napísal admin dňa 19 December, 2009

Google AppsIf you have a Samsung S8000 Jet phone, which supports Microsoft Exchange ActiveSync, and Google Apps account you could enable synchronization of Google Apps in your mobile phone.Here are the steps how I made it working:

  1. Log into your Google Apps admin account and at Dashboard enter the Mobile section. Check the Enable Google Sync checkbox and save the changes.
  2. Open Exchange ActiveSync application in your Samsung Jet and fill information in order to create an account as following: Url adress of server: m.google.com User name: example (if your email is example@yourdomain.com) Password: password of you account at google appsDomain: yourdomain.com Use SSL: it’s up to you, I recommend to enable it. Press Save and it will check the data and starts synchronization.
  3. By default, just e-mail sync is enabled, to enable calendar or contacts synchronization, go to Exchange ActiveSync application Settings > Calendar settings/Email settings/Contacts settings and enable/disable the sync.
  4. You can add Exchange ActiveSync widget to one of your front screens, as well.
  5. If you still have problems, it’s maybe due to the old version of firmware of your device.The mine is S8000XEII2 (October/November european firmware).
  6. You can contact me if you have any questions, maybe I’ll help you.

Let IE6 die, please

Zaradené v Internet, Web design, napísal admin dňa 23 August, 2009

Dear visitor, if you use Internet Explorer 6 for browsing the web, please replace it for newest internet browser fully supporting standards.
You’ll get better experience from web, web designers will live longer and millions of dollars will be saved (trust me). It’s only a small job for you, but a big one for the Web.

A few images supporting the campaign:

Let Netscape and IE6 (+older) RIP

There are a lot of browsers to choose from:

Internet Browsers

Download newest:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera

Google Chrome
Safari

Compare the performance (take in notice that IE6 is much much worse than IE7)

Browsers performance

Best browsers performance

2/ZS Aplikovaná informatika

Zaradené v Aplikovaná informatika 1. roč, MatFyz [FMFI UK], Škola, napísal admin dňa 5 Október, 2008

Rozvrhy AIN 2.ročník | Rozvrh 2iai3

Algoritmy a dátové štruktúry
RNDr. Zuzana Kubincová

E-learning MOODLE
video & audio lectures at MIT: Introduction to Algorithms

Programovanie (3) - algoritmy v JAVA
RNDr. Peter Borovanský, PhD.

Prednášky | Cvičenia

Ročníkový projekt (1)
Matej Novotný

Web ročníkového projektu
osobná stránka

Úvod do matematickej logiky
doc. RNDr. Eduard Toman, CSc.

Poznámky a učebné texty
Ďalšie zdroje z logiky

Úvod do databázových systémov
RNDr. Tomáš Plachetka, PhD.

Stránka predmetu - prednášky

Linux - princípy a prostriedky
RNDr. Marek Nagy

E-learning MOODLE
osobná stránka

Modern Approaches to Web Design
Mgr. Martin Homola

webdesign.courses.matfyz.sk
blog.matfyz.sk

Ruský jazyk
PhDr. Elena Klátiková

osobná stránka (info k predmetu, linky…)

50+ Amazing Jquery Examples

Zaradené v Web design, napísal admin dňa 13 September, 2008

jQuery logoNedávno som narazil na veľmi dobrý článok vyše 50 ukážok jQuery. Táto obľúbená javascriptová knižnica vám s radou ďalších pluginov umožňuje vytvárať na vašich stránkach interaktivitu, ktorú bolo ešte nedávno možno dosiahnuť len flashom alebo java appletmi. A to všetko písaním jednoduchých skriptov… v duchu hesla jQuery “Write less, do more.”
(čítaj viac…)

Televízne relácie pre investorov

Zaradené v Investovanie a Financie, napísal admin dňa 22 Jún, 2008

Okrem študovania technických analýz, čítania správ z finančných trhov si treba občas aj odpočinúť napríklad pri sledovaní TV relácie o financiách a investovaní. Jednou z takýchto relácií je český Investorský magazín, Studio Burza a Ekonomika na ČT 24 a slovenské Analýzy a trendy a Peňaženka na TA3.
(čítaj viac…)

Ikony pre váš web (web icons)

Zaradené v Web design, napísal admin dňa 21 Jún, 2008

Mini ikonkyČasto sa pri tvorení web stránky alebo ešte častejšie pri vývoji webovej aplikácie stretnete s potrebou vizualizovať určité prvky pomocou ikoniek. Tvorba vlastných ikoniek je pracná a často zbytočná, lebo na internete existuje množstvo ikoniek, z ktorých mnohé sú voľne dostupné aj pre komerčné aplikácie.

V článku som vám zozbieral moje najobľúbenejšie balíčky ikoniek a zdroje, kde môžete nájsť mnohé ďalšie.

(čítaj viac…)

Nasledujúca strana »